Mena
Mena
Rýchle vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Všetci pracovníci 123mobil.eu, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky. Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom. Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu 123mobil.eu

123mobil, s.r.o.
Čierne 433
023 13 Čierne

IČO: 46388851
IČ DPH: SK2023390490

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.123mobil.eu

 

2. Sprostredkovateľ

Kuriérska služba GLS-Slovakia
General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lúčenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen

Slovenská Republika
IČO: 36624942

 

3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.123mobil.eu
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.123mobil.eu, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

 

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
Kontaktné údaje:
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

 

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby


Prevádzkovateľ:
123mobil, s.r.o.
Čierne 433
023 13 Čierne

IČO: 46388851
IČ DPH: SK2023390490