Mena
Mena
Rýchle vyhľadávanie

Stornovanie objednávky

Spôsob stornovania objednávky
Objednávku je možné stornovať telefonicky (0948 611 123), alebo mailom na obchod@123mobil.eu . Maximálne do troch hodín od objednávky. Pri mailovej forme Vám zašleme potvrdenie, že Vaše storno evidujeme.

 Vrátenie tovaru do 14 dní
Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa § 12 odst. 1 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji právo na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto právo máte aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihnete osobne na našej predajni v Čadci.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstupenim spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne na našej predajni v Čadci alebo zaslať tovar na adresu 123mobil, s.r.o.; Moyzesova 1441, 02201 Čadca.

Vrátený tovar prosím dobre zabalte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Čo treba vedieť

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 pracovných dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok. Ale ak si zákazník prevezme tovar v piatok, prvý deň sa počíta pondelok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstupenie od zmluvy.

Aký tovar nemožno vrátiť?

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.


Vždy sa ale chyba dá napraviť výmenou tovaru. Ak máte nejaké nejasnosti, potom nás kontaktujte. Na info@123mobil.eu

NEDODRŽANIE – PORUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY!!!

V prípade neopodstatneného alebo neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky ( e-mailom alebo telefonicky). Zákazníkovi v takomto prípade bude účtovaný storno poplatok vo výške 7 eur . Tento poplatok zahrňa cenu prepravy k zákazníkovi 2,99 bez dph, cenu za spätné vrátenie balíka  1,49 bez dph + 2 eura bez dph administrativne ukony vzniknuté s neprevzatím tovaru spolu 7,80 s DPH.
Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade storno poplatku elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Zákazník má v tomto prípade možnosť požiadať o opätovné zaslanie zásielky po prevedení platby vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný storno poplatok, iba sa pôvodná cena navýši o cenu dopravného – náklady na nové doručenie. V prípade nazaplatenia objednávky alebo storno poplatku v uvedenom termíne, bude spoločnosť nútená pristúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú. Preto Vás žiadame aby ste si objednávali tovar iba v prípade, že oň máte skutočný záujem.

 Upozornenie: Poplatok za zmenu fakturačných údajov na už vystavených dokladoch je 5 € (vrát. DPH).

odstupenie od zmluvy